W poszukiwaniu Pięknej Madonny

Od 2020 r. Ochrona Zabytków KRESY prowadzi Inwentaryzację zabytkowych obiektów ruchomych w Kościołach Historycznej Warmii. Pracownicy Firmy odwiedzają kościoły warmińskie i prowadzą spis historycznego wyposażenia sakralnego, począwszy od ołtarzy, poprzez złotnictwo i często kończąc na pozostałościach rzeźb usytuowanych na strychach i w piwnicach kościołów.

Świątynie warmińskie swoim rodowodem sięgają bardzo często wieków średnich, kiedy Państwo Krzyżackie chrystianizowało Ziemie Pruskie. Stanowią one bardzo znaczący element wielokulturowego dziedzictwa. Ich wyposażenie, nieraz wykonane przez lokalne warsztaty, ale często zamawiane w bardzo wówczas uznanych warsztatach rzeźbiarskich czy złotniczych np. z Królewca czy z Lidzbarka, są przykładem znakomitego rzemiosła artystycznego bardzo wielu epok. 

Dzieje historyczne Warmii odcisnęły swoje piętno na wyposażeniu kościołów. Nierzadkie przekształcenia kościołów z katolickich na ewangelickie i na odwrót, spowodowały w wielu przypadkach zniszczenie bardzo cennego wyposażenia. Jednak te zmiany odcisnęły także odcisk wielokulturowości, który czytelny jest w zachowanych elementach sztuki sakralnej. Spotykamy średniowieczne chrzcielnice, wykorzystywane obecnie jako kropielnice czy konfesjonały wykonane z płyt kommemoratywnych żołnierzy poległych w I wojnie świtowej.    

W oparciu o prowadzoną inwentaryzację powstanie ogromna baza, która będzie bardzo obszernym źródłem wiedzy na temat warmińskiego dziedzictwa. 

Kto wie, może na jednym z Warmińskich strychów ukryta jest gdzieś Piękna Madonna z Toruniu.

Ostatnie posty