Nasze dziedzictwo

DZIEDZICTWO

Dziedzictwo postrzegamy bardzo często, jako sztandarowe obiekty historyczne, czy eksponaty najwyższej wagi w europejskich muzeach. Jednak o wartości, jaką posiada dziedzictwo, stanowi w dużej mierze nasza własna historia.
Biorąc pod uwagę powyższe, zastanówmy się czy otaczająca nas architektura nie jest światem, który także nas kształtował, czy nasz dom nie jest częścią naszej historii, stara komoda nie jest magazynem naszych wspomnień. Rozszerzając tę myśl, możemy stwierdzić, że architektura, która tworzy nasze miasto, wieś czy miejsce pamięci jest częścią historii naszego społeczeństwa? Czy pozwolilibyśmy na zmianę w naszym domu, która sprawiłaby, że nasze wspomnienia przestaną być bezpieczne? Autentyzm, który powinniśmy chronić to nie tylko teorie nauki konserwatorskiej, to dowód na to, że potrafimy zabezpieczyć naszą historię w takiej formie, w jakiej otrzymaliśmy ja od naszych ojców. Przekazanie naszego dziedzictwa w autentycznej formie będzie spuścizną po nas i po naszych czasach. Dlatego tak ważne jest zachowanie wiarygodnych elementów tego dziedzictwa.
Bardzo często zarządzając dziedzictwem prze krótki okres jego istnienia, ustawiamy się w pierwszym rzędzie posiadaczy tego dziedzictwa. Jednak stanowimy jedynie stronę z historii jego istnienia. Dlatego nie możemy zapomnieć, że to co otrzymaliśmy będziemy musieli przekazać. Powinniśmy to uczynić z szacunkiem dla autentyzmu.

Ostatnie posty