DOŚWIADCZENIE, WSPÓŁPRACA I UMIEJĘTNOŚCI

Firma Ochrona Zabytków KRESY powstała z przekonania, iż wartość jaką posiadają historyczne elementy stanowi ponadpokoleniowe dziedzictwo wszystkich ludzi, za którego ochronę i przekazanie kolejnym pokoleniom jesteśmy odpowiedzialni.

Od początku swojej działalności Ochrona Zabytków KRESY związana jest z szeroko rozumianą ochroną zabytków. Nieustannie zbiera nowe doświadczenia poprzez współpracę z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków, właścicielami i zarządcami nieruchomości zabytkowych oraz z samorządami. Firma może poszczycić się współpracą z Ministerstwem Obrony Narodowej, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Archidiecezją Warmińską, wieloma parafiami i samorządami z całej Polski oraz przede wszystkim Urzędami Ochrony Zabytków. Usługom firmy Ochrona Zabytków KRESY zaufało wiele gmin w całej Polsce, powierzając jej m. in. opracowanie gminnych ewidencji i programów opieki nad zabytkami oraz planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, a także opracowywanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej, wykonanie badań architektonicznych. Firma może poszczycić się także opracowaniami Studium wytycznych konserwatorskich dla Zespołu Staromiejskiego Torunia oraz Śródmieścia Cieszyna. 

Ochrona Zabytków KRESY działa z pasją i z pełnym zaangażowaniem, co przekłada się na wysoką jakość wykonanych opracowań. Wszystkie zlecania realizowane są terminowo i z dbałością o każdy szczegół. Firma wykorzystuje w swojej pracy najnowsze technologie, podejmując również współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, aby jak najbardziej kompleksowo wykonywać powierzone jej zadania.

Wyróżnia nas wysoka jakość i terminowość realizowanych umów. Ciągle poszerzające się doświadczenie udoskonala nowe przedsięwzięcia. Ponadto, utrzymujemy dobre relacje z instytucjami dla których wykonywaliśmy opracowania i bardzo często wykonujemy szereg nowych zlecań dla tych Instytucji, co stanowi najlepsze potwierdzenie dla jakości wykonywanych opracowań. 

Zaufali nam

Archidiecezja Warmińska

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Łukowie

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Urząd Gminy Bodzanów

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Urząd Gminy Gąsawa

Urząd Gminy Leśna Podlaska

Urząd Gminy Łomazy

Urząd Gminy Roźwienica

Urząd Gminy Tworóg

Urząd Miasta Cieszyn

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

Urząd Miasta Kępno

Urząd Miasta Płock

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Urząd Miasta Toruń

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Urząd Gminy Wólka