Studium Toruń

Studium wytycznych konserwatorskich – toruńska Starówka

Na temat miejscowych planów na takich obszarach jak Stare Miasto w Toruniu, zdania planistów są podzielone. Jedni uważają, że na tak historycznych obszarach nie ma właściwego sposobu na uregulowanie zasad zabudowy z racji bardzo indywidualnego podejścia do poszczególnych obiektów. Natomiast druga grupa nie widzi przeciwwskazań. W 2012 roku podjęto uchwałę o opracowaniu miejscowego planu dla terenów Starego Miasta Torunia wraz z otoczeniem. Z racji wartości jaką posiada historyczna część miasta, niezbędne były szczegółowe wytyczne konserwatorskie dotyczące całego terenu.

Na początku roku 2017 moje biuro rozpoczęło opracowanie wytycznych dla terenu wpisanego na listę UNESCO, Pomnik Historii, do rejestru zabytków, a także w dużej mierze indywidualnie objętych ochroną konserwatorską. Wraz z grupą specjalistów „odkrywamy” toruńskie kamienice, aby nie pominąć żadnych wartościowych elementów, które powinny zostać przekazane przyszłym pokoleniom w niezmienionej formie.

Obszar miasta podzielony jest na 52 kwartały i na takim podziale opiera się nasze opracowanie. Każda z omawianych części będzie posiadała przygotowaną przez nas kartę z wyszczególnionymi wartościami i postulatami konserwatorskimi.

Ostatnie posty