Aktualności

 • Szkoła Letnia PKN ICOMOS
  Szkoła Letnia PKN ICOMOS
  SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS W TORUNIU Rusza Letnia Szkoła PKN ICOMOS w Toruniu. Trzecia edycja, cieszących się dużą popularnością, spotkań specjalistów branży konserwatorskiej z młodymi adeptami [...]
  Read more
 • Studium Toruń
  Studium Toruń
  Studium wytycznych konserwatorskich – toruńska Starówka Na temat miejscowych planów na takich obszarach jak Stare Miasto w Toruniu, zdania planistów są podzielone. Jedni uważają, że na tak [...]
  Read more
 • Nasze dziedzictwo
  Nasze dziedzictwo
  DZIEDZICTWO Dziedzictwo postrzegamy bardzo często, jako sztandarowe obiekty historyczne, czy eksponaty najwyższej wagi w europejskich muzeach. Jednak o wartości, jaką posiada dziedzictwo, stanowi [...]
  Read more
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków to nasza pasja!

Zabytki to spadek po przeszłości. Określenie przywodzi na myśl przede wszystkim budynki, ale mogą to być również cmentarze, krajobrazy kulturowe, historyczne układy urbanistyczne, a nawet dzieła sztuki czy znaleziska archeologiczne. I choć do naszych czasów przetrwała tylko część zabytków, niektóre z nich zachowały się w doskonałym – jak na swój wiek – stanie. Takie obiekty świadczą o naszej historii i jej zdarzeniach. Mają więc ogromną wartość, nie tylko tę naukową czy artystyczną, ale również taką, której nie da się w żaden sposób zmierzyć ani obliczyć. To wartość naszego dziedzictwa. Aby jej nie utracić, spoczywa na nas niezwykle ważne zadanie – ochrona zabytków.

Nie jesteśmy właścicielami tego dziedzictwa i mamy do niego dostęp jedynie przez krótki czas, dlatego powinniśmy podjąć się należytej opieki. Mamy też przekazać je dalej, aby dla kolejnych pokoleń stanowiło świadectwo historii. To nasz dług względem przeszłości i zobowiązanie wobec przyszłości. Miejmy tego świadomość i z pełną odpowiedzialnością wywiązujmy się z zadania i roli, która przypada nam w udziale.

Jakie działania możemy nazwać „ochroną zabytków”? W Polsce regulowane są one ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) i odnoszą się do działań podejmowanych przez organy administracji publicznych, aby:

 • zapewniać warunki prawne, organizacyjne i finansowe, które wspierać będą zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
 • przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, takim jak: niszczenie i niewłaściwe korzystanie z zabytków, kradzieże, zaginięcia, nielegalny wywóz zabytków z Polski;
 • monitorować stan zachowania i przeznaczenia zabytków;
 • brać pod uwagę zadania ochronne podczas planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska.

Zgodnie z rzeczoną ustawą, wyróżnia się cztery formy ochrony zabytków:

 • wpis do rejestru zabytków;
 • wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 • uznanie za pomnik historii;
 • stworzenie parku kulturowego;
 • ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej.

Czym zajmuje się nasza firma? Ochrona Zabytków KRESY powstała z wielkiego zamiłowania i pasji do wspaniałego dziedzictwa przeszłości. W ramach prowadzonej działalności, świadczymy kompleksowe usługi związane z ochroną dziedzictwa, promocją regionu i dokumentacją dotyczącą zabytków.

Realizujemy:

 • gminne ewidencje zabytków;
 • programy opieki nad zabytkami;
 • plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • dokumentacja konserwatorska do stolarki okiennej i drzwiowej;
 • badania architektoniczne;
 • studium ochrony wartości kulturowych;
 • inwentaryzacje;
 • promowanie walorów kulturowych regionu;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych dla danego regionu;
 • kompleksową analizę stanu zachowania budynków.

Od lat działamy na terenie całego kraju. Współpracujemy z instytucjami związanymi z ochroną zabytków, m. in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, oraz z wieloma gminami i samorządami w całej Polsce. Wyróżnia nas bogate doświadczenie i praca pełna pasji!

Jeżeli masz pytania dotyczące szeroko rozumianej ochrony zabytków, skontaktuj się z nami! Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Współpracujemy z