DOŚWIADCZENIE, WSPÓŁPRACA I UMIEJĘTNOŚCI

Kim jest Michał Horbowicz?

Założyciel i właściciel firmy Ochrona Zabytków KRESY, Michał Horbowicz, ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona dóbr kultury specjalizacja konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia te ukształtowały jego postrzeganie wartości historycznych przedmiotów jako ponadpokoleniowego dziedzictwa wszystkich ludzi, za którego ochronę i przekazanie kolejnym pokoleniom jesteśmy odpowiedzialni.

Pracę dyplomową Michał Horbowicz poświęcił zagadnieniu historii, wartości i zmian budowlanych w kościele podominikańskim w Janowie Podlaskim. Ten obiekt sakralny jest mu szczególnie bliski, ponieważ wychowywał się w jego sąsiedztwie. Kluczowe rozważania na ten temat, podjęte w swojej rozprawie magisterskiej, zawarł również w artykule, który opublikował w Kwartalniku Podlaskim.

Od początku swojej drogi zawodowej Michał Horbowicz związany jest z szeroko rozumianą ochroną zabytków. Zdobył bogate doświadczenie, współpracując z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków oraz z samorządami. Może poszczycić się pracą dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Biur Miejskiego Konserwatora Zabytków w kilku miastach. Usługom firmy Ochrona Zabytków KRESY zaufało wiele gmin w całej Polsce, powierzając jej m. in. opracowywanie inwentaryzacji pomiarowo-rynkowej, wykonanie badań architektonicznych, opracowanie gminnych ewidencji i programów opieki nad zabytkami.

Michał Horbowicz działa z pasją i z pełnym zaangażowaniem, co przekłada się na wysoką jakość jego pracy. Wszystkie zlecania realizowane są terminowo i z dbałością o każdy szczegół. Michał Horbowicz wykorzystuje w swojej pracy najnowsze technologie, podejmując również współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, aby jak najbardziej kompleksowo wykonywać powierzone mu zadania.

W 2016 roku Michał Horbowicz powołał do życia Fundację Jestem Zabytkiem, której jest prezesem. Fundacja ta posiada misję uświadamiania ludzi, jak wielką wartość posiada architektura historyczna. Misja ta realizowana jest dzięki autorskim projektom prezesa Fundacji.

absolwent konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
doświadczenie w opracowaniu inwentaryzacji pomiarowo rynkowej i badaniach architektonicznych,

opracowanie gminnych ewidencji i programów opieki nad zabytkami na terenie całego kraju,

współpraca z instytucjami związanymi z ochroną zabytków,

współpraca z samorządami,

doświadczenie w opracowaniu wytycznych do miejscowych planów i studiów wartości dziedzictwa kulturowego na obszarach o zróżnicowanej powierzchni,

współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin,

autorskie projekty związane z poszerzeniem świadomości wartości kulturowej regionu i indywidualnych obiektów,

wykorzystanie nowoczesnych technologii,

zaangażowanie w wykonane opracowanie i terminowe wykonanie projektów,

realizowanie pasji związanej z ochroną zabytków.

Zaufali nam

 Urząd Gminy Bełżec

Urząd Miejski w Gostyniu

 Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej

Urząd Gminy Jarosław

 Urząd Gminy Leśna Podlaska

 Urząd Gminy Łomazy

 Urząd Miasta Lublin

 Urząd Miejski w Mielnie

 Urząd Miasta i Gminy Narol

 Narodowy Instytut Dziedzictwa

 Urząd Gminy Śliwice

 Urząd Gminy Susiec

 Urząd Gminy Tworóg

 Urząd Miasta Toruń

 Urząd Gminy Trzeszczany